95 procent av tankarna vi tänkte igår tänker vi idag. Vad skulle vi få för resultat om vi tänkte och kommunicerade  nya tankar?

Ninetyfive är samlingsnamnet för ett antal kommunikationskoncept. Alla med målsättningen att hjälpa människor att tänka nya tankar och utforska outnyttjad potential inom strategisk-, projekt- och personlig kommunikation.

Ninetyfive handlar om att utforska vägar som leder till utveckling. Att pröva nya sätt att tänka och kommunicera med andra och med sig själv. Att hitta strategier som tar oss dit vi ska så att vi inte fastnar eller driver åt sidan.

Visste du att vi människor tänker runt 60 000 tankar på en dag? 95 procent av de tankar vi tänker tänkte vi även igår. Om vi fortsätter tänka som vi alltid gjort, kommer vi att göra som vi alltid har gjort och vi kommer att uppnå samma resultat som vi alltid gjort. Vad skulle vi få för resultat om vi utforskade nya tankar?

Strategisk kommunikation

Många ledare drömmer om att skapa engagemang och förståelse för organisationens vision och mål. Att de inte bara existerar som punkter i ledningsgruppens dagordning. Tänk om varje medarbetare istället kunde se sin personliga väg mot visionen.

En engagerande internkommunikation är sannolikt det starkaste managementverktyget. Den bygger på ett kommunikativt arbetssätt. Den är lättillgänglig och levande. Den använder ändamålsenliga kanaler. En viktig kanal är mötet mellan människor – digitalt eller verkligt. Det kan kompletteras med en inspirerande nyhetskanal där medarbetare, vision och mål står i fokus på ett personligt och berättande sätt. Medarbetare som syns och hörs känner delaktighet och stolthet.

Men hur gör man? En engagerande kommunikation bygger på idéer som utforskar de 95 outnyttjade procenten i form av kommunikationsmål, målgruppsindelning, kärnbudskap, fiffig strategi och smarta kommunikationslösningar. Du är med och skapar en kommunikation som blir ditt starkaste managementverktyg – och som tveklöst leder organisationen i rätt riktning mot mål och vision.

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Strategisk kommunikation

Projekt­kommunikation

Är du van vid att höra medarbetare uttrycka missnöje över att de inte får tillräckliga instruktioner när organisationen utvecklas och förändras? Att utveckling blir en belastning istället för en förbättring? Det här är ganska vanliga effekter av utvecklingsprojekt. Hur skulle det vara om vi skippade det långa informationsmailet om förändringen och istället började utforska de 95 procenten outnyttjad kommunikationspotential? Om vi låter bli informationsmailet och för ett ögonblick funderar över hur människor kan engageras i en berikande kommunikation, upptäcker vi kanske en kommunikation som bygger på en intressant historia. Kommunikativ storytelling bygger upp en spännande berättelse med viktiga budskap som kan illustreras i filmer, serier, interna nätverksmedier och kanske även i ett internt nätverk av människor som engagerat sprider de interna budskapen.

När medarbetarna engageras och förstår sammanhang och orsak och hur förändringen underlättar arbetet ur ett personligt perspektiv blir det ganska enkelt acceptera den.

Vad blir effekten av engagerande kommunikation? Ninetyfives projektkommunikation gör att projektets resurser kan användas kontruktivt och inte till att lösa problem. Med engagerande kommunikation blir den positiva effekten av förändringen omedelbar. Positiva människor har lättare att lösa problem och fungerar mer effektivt i en förändringsprocess. det sparar pengar och ger framgång.

Men hur går det till? Projektkommunikation innefattar i praktiken fyra delar: Workshop, kommunikationsplan, produktion av kommunikationsmaterial samt operativ kommunikation. Konceptet sitter som en smäck. Du får hjälp med att skapa en kommunikation som utforskar 95 procent outnyttjad potential.

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Projekt kommunikation

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation är den vi för med oss själva, i vårt inre. Kanske är denna inre kommunikation det mest centrala i våra liv. Den expanderar oss och hjälper oss att komma ’out of the box’. Att bli dem vi är utanför begränsande tankar och inlärda mönster. Men hur gör man då? Kanske har vi sett barn lägga pärlplattor. De lägger en liten pärla i taget och sakta träder struktur och vackra mönster fram. Vårt personliga arbete med oss själva fungerar på liknande sätt. En liten bit i taget med långsiktiga resultat. Men det börjar i en stark intention – en vilja att utvecklas och förstå oss själva.

Effekten av coachning brukar vara påtaglig. När våra begränsande mentala mönster börjar försvinna startar en läkning. Stress och drama ersätts med harmoni och vi börjar känna oss trygga i situationer som tidigare kändes omöjliga. Våra begränsningar reduceras och våra relationer kan bli kärleksfulla. Vi börjar hantera det vi möter istället för att reagera. Vi känner tillit och vårt liv får ett mer positivt flöde.

  Välkommen att kontakta Titti Nordieng

Personlig kommunikation

Titti Nordieng

Gör: Ägare av Ninetyfive AB, kommunikationskonsult, coach, författare.
Bor: Göteborg
Född: 1965
Kompetens: Högskoleutbildning inom kommunikationsvetenskap, över 20 års erfarenhet av kommunikation och utbildning, diplomerad coach.
Aktuell: Med kommunikation om Office 365 på SKF.
Om kommunikation: ”Att hitta ord och förklarande metaforer för det som upplevs abstrakt vare sig det gäller teknik eller den finstämda kommunikationen vi för med oss själva ser jag som en viktig del i min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”
Familj: Två tonårskillar.
Mobil: 0736-844 500
Epost: titti@ninetyfive.se